Navigatie

Privacyverklaring Imkerij BijDaan

Imkerij BijDaan respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en conform de AVG-wetgeving wordt behandeld. 

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Verkoop

Wanneer u besluit een artikel te kopen via de webshop van Imkerij BijDaan dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de levering van uw bestelde product, het opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van de garantie en de service. Ook kunnen wij in de winkel uw postcode vragen t.b.v. klantonderzoek Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen om de orderafhandeling te verzorgen. Hieronder valt PostNL

Nieuwsbrief

Via de website en in de winkel van Imkerij BijDaan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Bij het invullen van uw mailadres in het aanmeldveld, geeft u expliciete toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief kunt u zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Dit kan ook door een e-mail te sturen naar info@bijdaan.nl . De nieuwsbrief wordt voor commerciële en marketingdoeleinden gebruikt.

Contact

Wanneer u wilt dat Imkerij BijDaan contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens per reguliere mail, telefonisch en via Social Media contact opnemen met ons. In dat geval verwerken wij ook voorgenoemde gegevens.

Financiële administratie

Imkerij BijDaan is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de orderbevestiging. Ten behoeve van het opstellen van de orderbevestiging en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Sollicitaties

Wanneer u solliciteert bij Imkerij BijDaan op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden

In en om de bedrijfspanden van Imkerij BijDaan wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking

Imkerij BijDaan verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Nieuwsbrief Toestemming
Verkoop Uitvoering overeenkomst
Financiële administratie Wettelijke plicht
Contactformulier Toestemming
Sollicitaties Toestemming
Camerabeelden Behartiging gerechtvaardigde belangen (veiligheid)

Bewaartermijnen

Imkerij BijDaan  hanteert de volgende bewaartermijnen:

Nieuwsbrief tot afmelding
Verkoop 5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie 7 jaar
Contactformulier 30 dagen, danwel na afhandeling
Sollicitatiebrieven en cv’s 4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen
Camerabeelden 4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, danwel na afhandeling van een incident

Persoonsgegevens delen met derden

Imkerij BijDaan verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Google Analytics

Imkerij BijDaan maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. Google Analytics verzamelt het IP-adres, informatie over de browser en informatie over de schermresolutie. Bekijk hier het privacy statement.

Keen Delivery

Keen Delivery verwerkt persoonsgegevens van klanten van Imkerij BijDaan. t.b.v. het verwerken en afsturen van de orders. Keen Delivery deelt deze gegevens met DHL, de transporteur van pakketten.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast worden alle persoonsgegevens via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Imkerij BijDaan. bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Imkerij BijDaan. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij Imkerij BijDaan. van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

April 2019

 

Cookiestatement 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2019 BijDaan | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel